Ιδιωτικό Απόρρητο

Η προστασία της ιδιωτικής σας ζωής είναι σημαντική για τον Oinosporos.

Για το λόγο αυτό λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και για να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το νομικό πλαίσιο, τόσο από την ίδια την εταιρία, όσο και από τρίτους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της εταιρίας.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη της ιστοσελίδας διέπεται από τους όρους χρήσης του παρόντος καθώς και από τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. O Oinosporos προβαίνει στην τήρηση αρχείου των συλλεγόμενων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) όπως ισχύει.

Αυτή η πολιτική απορρήτου στοχεύει να σας ενημερώσει για το είδος των δεδομένων που συλλέγουμε, για το πώς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα αυτά, για ποιο χρονικό διάστημα και πως τα προστατεύουμε καθώς και για τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων και τον τρόπο επικοινωνίας των υποκειμένων με τον υπεύθυνο προστασίας των δεδομένων τους.

Προσωπικά Δεδομένα που Συλλέγουμε

  • Στοιχεία επικοινωνίας, όπως διεύθυνση email, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου.
  • Πληροφορίες από αγορές και συναλλαγές που έγιναν από το e-shop μας.
  • Αρχεία επικοινωνίας μαζί σας μέσω τηλεφώνου, email, μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.
  • Πληροφορίες κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας μας. Διατηρούμε αρχείο κάθε μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας αποστέλλετε.
  • Δεν έχουμε πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία της τραπεζικής σας κάρτας, καθώς κατά την πληρωμή μεταφέρεστε στην πλατφόρμα Viva Wallet  η οποία εφαρμόζει τα ισχυρά πρότυπα ασφαλείας και κρυπτογράφησης του PCI (Payment Card Industry).

Με Ποιους τα Μοιραζόμαστε

  • Συνεργαζόμενες εταιρίες courier, στο πλαίσιο παράδοσης της παραγγελίας σας με το «Καλάθι του Oinosporos»
  • Πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών, όπως η Viva Wallet
  • σε κανονιστική ή άλλη δημόσια αρχή, εφόσον αυτό απαιτείται από τη νομοθεσία ή προκειμένου να ασκήσουμε, να θεσπίσουμε, να υπερασπιστούμε τα νόμιμα δικαιώματα μας ή να προστατέψουμε τα συμφέροντα σας,

Χρόνος Αποθήκευσης Δεδομένων

Τα δεδομένα του επισκέπτη χρήστη-πελάτη θα διατηρεί και επεξεργάζεται ο Oinosporos  για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών από την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης παραγγελίας του. Τα δεδομένα του εγγεγραμμένου χρήστη-πελάτη θα διατηρεί και επεξεργάζεται ο Oinosporos  έως ότου ο εγγεγραμμένος χρήστης-πελάτης ζητήσει την διαγραφή του λογαριασμού του ή για όσες επεξεργασίες των δεδομένων του γίνονται βάσει της συγκατάθεσής του, μέχρι να δηλώσει την άρση της συγκατάθεσής του για τους σκοπούς παροχής των υπηρεσιών του Oinosporos.

Παρόλ’αυτά, κάποια αναγκαία προσωπικά δεδομένα που αφορούν τις συναλλακτικές του σχέσεις με τον Oinosporos, καθώς και την ενημέρωση, συγκατάθεση και άρση της συγκατάθεσής του για την επεξεργασία των δεδομένων του δύνανται να παραμένουν ως πληροφορίες για τον εγγεγραμμένο χρήστη-πελάτη προς διασφάλιση της απόδειξης της νομιμότητας της επεξεργασίας των δεδομένων του από τον Oinosporos και τη διασφάλιση των έννομων αξιώσεων των μερών.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Για οποιοδήποτε απορία, διευκρίνιση ή αίτημά σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σου, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων του Oinosporos στο  email: dpo@oinosporos.gr, τηλέφωνο: 210 3809918.